Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Stiftelsen konstituerades den 7 mars 1984. Verksamheten är baserad på donationer av generalkonsul Karl Erik Hedborg. Stiftelsen skall som en hyllning till Drottning Astrids minne stödja och utveckla förbindelserna mellan Sverige och Belgien.

Karl Erik Hedborg föddes 1889. Ett par år efter avlagd civilingenjörsexamen anställdes han i Svenska Tändsticks AB. 1920 blev han utnämnd till verkställande direktör i STAB-ägda Union Allumettière i S.A. i Belgien. Genom framsynta företagsförvärv och finansiell konsolidering omvandlade han Union Allumettière snabbt till en koncern som stod väl rustad att möta depressionen i början av 1930-talet. Expansionen kunde därför fortsätta. 1944 invigde Union Allumettière en av världens största tändsticksfabriker i Overboelare. När Karl Erik Hedborg 1956 avgick som VD kunde han överlämna ett lönsamt företag som fortfarande består.

Karl Erik Hedborg var svensk generalkonsul i Bryssel 1928-1962 och gjorde stora insatser av olika slag - inte minst i det fördolda - under den tyska ockupationen 1940-45. I egenskap av ende närvarande neutrale med en diplomatisk position blev han en person som förmedlade övergången från tyskt till belgiskt styre när tyskarna i början av 1945 tvingades utrymma Bryssel.

Karl Erik Hedborg och hans hustru Petra var under större delen av 1900-talet välkända profiler i den nordiska kolonin i Bryssel. I många former verkade de på ett utomordentligt aktivt sätt för att stärka förbindelserna mellan Sverige och Belgien. Deras gästfria hem i Bryssel - och senare egendomen "La Bruyère" med dess tavelsamlingar och trädgårdar - spelade därvid en central roll. Petra Hedborg avled 1979 och knappt 10 år senare, 1988, avled maken Karl Erik.

Stiftelsen delar för närvarande ut ca 200 000 kronor om året. Bidrag beviljas bl a till högre akademiska studier forskarutbyte, tryckning och översättning av skönlitterära och vetenskapliga verk samt till anordnande av konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien.

Ansökningar om bidrag behandlas vid styrelsens sammanträden, i mitten av april och november varje år. Ansökningar om bidrag skall vara stiftelsens sekreterare tillhanda senast den 15 mars respektive 15 oktober för att kunna behandlas vid dessa sammanträden.

Stiftelsens Ordföranden
1984-85 Karl Erik Hedborg
1985-89 Jean-Jacques von Dardel
1989-06 Johan Hedborg
2006-16 Elisabeth Hedborg
2016- Anja Broeders
Styrelse
Anja Broeders, ordförande
Elisabeth Hedborg
Urban Hedborg
Lars-Owe Forsberg
Ingrid Hedström
Niclas Lemne, Sekreterare

Kontakt

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
C/O Lemne
Grönstavägen 18
SE-181 43 LIDINGÖ
Tfn: + 46 (0)70 182 92 90
E-post: info@pkhedborg.com