Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse

Stiftelsen

Stiftelsens syfte är att som en hyllning till Drottning Astrids minne stödja och utveckla förbindelserna mellan Sverige och Belgien. Verksamheten är baserad på donationer av generalkonsul Karl Erik Hedborg.

Stiftelsen delar ut bidrag två gånger om året. Bidragen beviljas bland annat till högre akademiska studier, forskarutbyte och vetenskapliga verk samt till konstutställningar, konserter och föredrag, som utvecklar relationerna mellan Sverige och Belgien.

Ansökningar om bidrag behandlas vid styrelsens sammanträden som äger rum två gånger om året - i april och november. Ansökningar om bidrag skall vara stiftelsens sekreterare tillhanda senast den 15 mars respektive 15 oktober för att kunna behandlas vid dessa sammanträden.

Ansökningar görs enligt nedanstående principer (se bifogad lathund).

Historik

Karl Erik Hedborg (1889-1988) var civilingenjör och sedan unga år anställd i Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB). 1920 utnämndes han till verkställande direktör i STAB-ägda Union Allumettière i Belgien. Han avgick 1956 men fortsatte att verka för företaget och de bilaterala relationerna mellan Sverige och Belgien.

Mellan 1928-1962 var han även svensk generalkonsul i Bryssel och gjorde stora insatser inte minst under den tyska ockupationen 1940-45. Hans position som diplomat från ett neutralt land innebar att han kunde spela en viktig roll under övergången från tysk ockupation till självständigt belgiskt styre.

Karl Erik Hedborg och hans hustru Petra (1893-1979) var under större delen av 1900-talet välkända profiler i den nordiska kolonin i Bryssel. De verkade aktivt för att stärka banden mellan Sverige och Belgien. Den 7 mars 1984 grundades den stiftelse, som syftar till att framgent upprätthålla dessa förbindelser.

Stiftelsens Ordföranden
1984-85 Karl Erik Hedborg
1985-89 Jean-Jacques von Dardel
1989-06 Johan Hedborg
2006-16 Elisabeth Hedborg
2016-24 Anja Broeders
2024- Urban Hedborg
Styrelse
Urban Hedborg, ordförande
Thomas Arnout
Eva Bondesson
Lars-Owe Forsberg
Oliver Hedborg
Niclas Lemne, Sekreterare

Ansökningsblankett för stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse

Tänker du söka stipendium från Petra och Karl Erik Hedborgs stiftelse? Här nedan ser du vilka uppgifter vi vill ha från dig för att kunna bedöma din ansökan.

Namn

Kontaktuppgifter (adress, telefon, e-postadress)

Din bakgrund (bifoga gärna ett fullständigt CV)

Referenser (kollega, lärare, handledare, förläggare e dyl som känner till dig och som vi kan kontakta)

För vad söker du stöd? (en beskrivning av projekt, studieplaner etc)

Hur mycket söker du? (totalbelopp samt budget som visar till vad pengarna ska användas)

Har du sökt/fått andra bidrag? Varifrån?

Var/hur hörde du talas om Hedborgska stiftelsen?
Genom hemsidan
Genom andra som känner till den
Annat, vad?

Kontakt

Petra och Karl Erik Hedborgs Stiftelse
C/O Lemne
Grönstavägen 18
SE-181 43 LIDINGÖ
Tfn: + 46 (0)70 182 92 90
E-post: info@pkhedborg.com